ÖNAY ÇOLAKOĞLU

Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu.

Halen, Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında tez aşamasındadır. Tez çalışmasını "Pediatrik Onkoloji Servisi Hemşirelerinin Stres, Tükenmişlik ve Deneyimleri" konusunda sürdürmektedir.

2012 yılında özel bir dershanede psikolojik danışman olarak meslek hayatına başladı ve bir eğitim öğretim yılı boyunca ilköğretim öğrencilerine yönelik bireysel danışmanlık çalışmalarını sürdürdü. 

Lisans eğitimi sırasında 2009 yılında Genç Hayat Vakfı’nın HAY! (hizmet+aktivite+yardımseverlik) projesinde, 2010 yılında Hayal(et) grubunun geliştirdiği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Zihinsel Yaratıcı Dokunuşlar’ projesinde, 2010-2011 yıllarında Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde gönüllü faaliyetlerde yer aldı.

Çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında ve toplumsal felaket, facia, kaza, katliam gibi büyük acılarda, sahada psikolojik destek vermekte;  Türk Psikologlar Derneği üzerinden toplumsal sorunlara dair yürütülen gönüllü çalışmalara destek vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)  üyesidir; Türk Psikologlar Derneği Travma Kriz ve Afet birimi gönüllü terapistidir.  

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı gönüllüsüdür, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakütesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisi hemşireleriyle gönüllü grup çalışmalarını sürdürmektedir. 

Filika Psikolojik Danışmanlık’ta 2014 yılından bu yana çocuk-ergen ve yetişkin terapisi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma alanı ağırlıklı olarak, travmalar, kaygı bozukluklarıdır.

Önay Çolakoğlu'nun, temel terapi yaklaşımları Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve EMDR terapisidir.

Eş zamanlı olarak özel bir anaokulunda çocuk ve ebeveyn görüşmelerini ve çalışmalarını sürdürmektedir. 


Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu.

Halen, Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında tez aşamasındadır. Tez çalışmasını "Pediatrik Onkoloji Servisi Hemşirelerinin Stres, Tükenmişlik ve Deneyimleri" konusunda sürdürmektedir.

2012 yılında özel bir dershanede psikolojik danışman olarak meslek hayatına başladı ve bir eğitim öğretim yılı boyunca ilköğretim öğrencilerine yönelik bireysel danışmanlık çalışmalarını sürdürdü. 

Lisans eğitimi sırasında 2009 yılında Genç Hayat Vakfı’nın HAY! (hizmet+aktivite+yardımseverlik) projesinde, 2010 yılında Hayal(et) grubunun geliştirdiği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Zihinsel Yaratıcı Dokunuşlar’ projesinde, 2010-2011 yıllarında Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde gönüllü faaliyetlerde yer aldı.

Çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında ve toplumsal felaket, facia, kaza, katliam gibi büyük acılarda, sahada psikolojik destek vermekte;  Türk Psikologlar Derneği üzerinden toplumsal sorunlara dair yürütülen gönüllü çalışmalara destek vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)  üyesidir; Türk Psikologlar Derneği Travma Kriz ve Afet birimi gönüllü terapistidir.  

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı gönüllüsüdür, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakütesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisi hemşireleriyle gönüllü grup çalışmalarını sürdürmektedir. 

Filika Psikolojik Danışmanlık’ta 2014 yılından bu yana çocuk-ergen ve yetişkin terapisi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma alanı ağırlıklı olarak, travmalar, kaygı bozukluklarıdır.

Önay Çolakoğlu'nun, temel terapi yaklaşımları Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve EMDR terapisidir.

Eş zamanlı olarak özel bir anaokulunda çocuk ve ebeveyn görüşmelerini ve çalışmalarını sürdürmektedir. 


Akademik Çalışmalar

Adalı, N., Ergin, B.E., & Çolakoğlu. Ö. (2011). ‘Obsessive- Compulsive Disorder and Everyday Memory’. The 12th European Congress of Psychology. 04- 08 Temmuz 2011. 

Temel Eğitimler

*Çocuklarla Oyun Terapisi ve EMDR, Reyhana Meer-Seedat

*1.Düzey EMDR Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü

*Deneyimsel Oyun Terapisi 1.Düzey, Deneyimsel Oyun Terapisti Nilüfer Devecigil

*Kanser ve Yas, Dr. Klinik Psikolog Zeynep Armay

*Kanser Hastalarında Psikoterapi Uygulamalar, Dr. Klinik Psikolog Zeynep Armay

*Psiko-onkoloji/ Kanser Psikolojisi, Dr. Klinik Psikolog Zeynep Armay

*Oyun Terapisi Eğitimi (45 saat), Uzm. Psikolog Nilüfer Devecigil- Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

*Psikanalize Kısa Bir Giriş, İskender Savaşır

*Şema Terapi Temel Uluslararası Sertifikasyın Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu

*Depresyon ve Vaka Süpervizyonu (Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği)

*Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi ( Ruh Sağlığı Derneği)

*Çocuk Testleri Eğitimi (Catell 2A, Catell 3A, Gessell Gelişim Figürleri, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz, Peabody Resim Kelime Eşleştirme, Metropolitan Okul Olgunluğu, Frostig

*Gelişimsel Görsel Algı, Benton Görsel Bellek, Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Porteus Labirentleri,Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi) (Ruh Sağlığı Derneği)

Katıldığı Çalışma Grupları/Kongre ve Sempozyumlar

*Temel Travma Eğitimi, ÇATED Gönüllü Terapist Eğitimi, Travma Çalışmalarında Aile Terapisi

*2. Anadolu Travma Çalışma Günleri, Travma Çalışmaları Derneği

*17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi “Maskeler: Ben ve Biz” , Okan Üniversitesi

*Psikolojik Travma ve Travmaya Müdahale Eğitimi

*Psikanaliz ve Psikanalitik Terapiler

*Eğitim Psikolojisi Sempozyumu III