ÖNAY ÇOLAKOĞLU

Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu.

Halen, Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında tez aşamasındadır. Tez çalışmasını "Pediatrik Onkoloji Servisi Hemşirelerinin Stres, Tükenmişlik ve Deneyimleri" konusunda sürdürmektedir.

2012 yılında özel bir dershanede psikolojik danışman olarak meslek hayatına başladı ve bir eğitim öğretim yılı boyunca ilköğretim öğrencilerine yönelik bireysel danışmanlık çalışmalarını sürdürdü. 

Lisans eğitimi sırasında 2009 yılında Genç Hayat Vakfı’nın HAY! (hizmet+aktivite+yardımseverlik) projesinde, 2010 yılında Hayal(et) grubunun geliştirdiği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Zihinsel Yaratıcı Dokunuşlar’ projesinde, 2010-2011 yıllarında Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde gönüllü faaliyetlerde yer aldı.

Çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında ve toplumsal felaket, facia, kaza, katliam gibi büyük acılarda, sahada psikolojik destek vermekte;  Türk Psikologlar Derneği üzerinden toplumsal sorunlara dair yürütülen gönüllü çalışmalara destek vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)  üyesidir; Türk Psikologlar Derneği Travma Kriz ve Afet birimi gönüllü terapistidir.  

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı gönüllüsüdür, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakütesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisi hemşireleriyle gönüllü grup çalışmalarını sürdürmektedir. 

Filika Psikolojik Danışmanlık’ta 2014 yılından bu yana çocuk-ergen ve yetişkin terapisi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma alanı ağırlıklı olarak, travmalar, kaygı bozukluklarıdır.

Önay Çolakoğlu'nun, temel terapi yaklaşımları Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve EMDR terapisidir.

Eş zamanlı olarak özel bir anaokulunda çocuk ve ebeveyn görüşmelerini ve çalışmalarını sürdürmektedir.