ÖNAY ÇOLAKOĞLU

Klinik Psikolog Önay Çolakoğlu, Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamladı. Ardından Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Pediatrik Onkoloji Hemşirelerinin Deneyimleri, Stres ve Tükenmişlikleri Üzerine Bir Çalışma" hakkındaki teziyle Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini alarak uzmanlık ünvanını kazandı. 

2014 yılından bugüne klinik alanda çocuk, ergen ve yetişkin psikoterapisti olarak çalışmaktadır. Eş zamanlı olarak 2018 yılı itibariyle Mülteciler Derneği'nde çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle kayıp ve yas, zorunlu göç ve mültecilik gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD), Travma, Kriz ve Afet birimi üyesi ve gönüllü terapisti, Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir. Çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında ve toplumsal felaket, facia, kaza, katliam gibi büyük acılarda, sahada psikolojik destek vermektedir.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı gönüllüsüdür. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji servisi hemşireleriyle gönüllü grup çalışmalarını sürdürmektedir.

2014-2018 yılları arasında özel bir anaokulunda çocuk ve ebeveyn görüşmeleri, test uygulamaları ve ebeveynlere yönelik seminerler gerçekleştirdi.

Meslek hayatına 2012 yılında özel bir dershanede psikolog olarak başladı ve bir eğitim öğretim yılı boyunca ilköğretim öğrencilerine yönelik bireysel danışmanlık çalışmalarını sürdürdü.

Lisans eğitimi sırasında 2009 yılında Genç Hayat Vakfı'nın HAY! (hizmet+aktivite+yardımseverlik) projesinde, 20120 yılında Hayal(et) grubunun geliştirdiği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen 'Zihinsel Yaratıcı Dokunuşlar' projesinde, 2010-2011 yıllarında Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde gönüllü faaliyetlerde yer aldı.

Çalışmalarında; Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR yaklaşımlarından faydalanmaktadır.