OLCAY LİMAN

Psikolog Olcay Liman eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. 2000-2005 yılları arasında “Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi” ve “Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinde”, “Sokakta yaşayan çocuklara yönelik psikososyal yardım modeli oluşturma” ,Türkiye’nin 5 ilinde yürütülen “Ruhsal bozukluklara karşı tutum ve bakış açısı (RUTUP 2000)”, “Türkiye’nin 9 ilinde öğrenim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı (SAMAY 2001)’’ ve Dünya Sağlık Örgütünün yürüttüğü Türkiye’nin sağlık sistemini değerlendirmeyi amaçlayan “Postal Survey” /“Multi Method Valuation” isimli araştırma ve uygulama projelerinde koordinatör yardımcılığı ve koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. Eş zamanlı olarak ruhsal travma ve madde bağımlılığı alanlarında klinik çalışmalarını sürdürmüştür. 2006-2014 yılları arasında anaokulu, rehabilitasyon merkezi ve özel okul olmak üzere farklı kurumlarda çocuk, ergen ve aileleri ile çalışmış olup uzun süre anne ve baba tutumlarına yönelik eğitimler vermiştir. 2015 yılından bu yana kurucusu olduğu Aralık Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde cocuk ve ergenler ile çalışmaktadır. Temel psikoterapi yaklaşımı psikanalitik psikoterapidir. 


Psikolog Olcay Liman eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. 2000-2005 yılları arasında “Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi” ve “Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinde”, “Sokakta yaşayan çocuklara yönelik psikososyal yardım modeli oluşturma” ,Türkiye’nin 5 ilinde yürütülen “Ruhsal bozukluklara karşı tutum ve bakış açısı (RUTUP 2000)”, “Türkiye’nin 9 ilinde öğrenim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı (SAMAY 2001)’’ ve Dünya Sağlık Örgütünün yürüttüğü Türkiye’nin sağlık sistemini değerlendirmeyi amaçlayan “Postal Survey” /“Multi Method Valuation” isimli araştırma ve uygulama projelerinde koordinatör yardımcılığı ve koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. Eş zamanlı olarak ruhsal travma ve madde bağımlılığı alanlarında klinik çalışmalarını sürdürmüştür. 2006-2014 yılları arasında anaokulu, rehabilitasyon merkezi ve özel okul olmak üzere farklı kurumlarda çocuk, ergen ve aileleri ile çalışmış olup uzun süre anne ve baba tutumlarına yönelik eğitimler vermiştir. 2015 yılından bu yana kurucusu olduğu Aralık Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde cocuk ve ergenler ile çalışmaktadır. Temel psikoterapi yaklaşımı psikanalitik psikoterapidir. 


Yayınlar

Uluslararası ve Ulusal Dergilerde yayınlanan makaleler ve kongre bildirileri

*Juvenile offences among hospitalized adolescent inhalant users in Istanbul: a comparison regarding place of residence. J Psychoactive Drugs. 2006 Sep;38(3):297-304. Ogel K, Taner S, Tosun M, Liman O, Demir T.

*Gençlerde Madde Kullanım Yaygınlığı ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi 2001 Araştırması Sonuçları Ögel, K., Liman O. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği. Yayın no:2 (2001)

*Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Madde Kullanım Yaygınlığı-Tedavide Temel İlkeler Ögel K.,Liman O., Aksoy A., Sorgun E. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği; Yayın no:3 (2003)

*Sokakta ve depresyonda: Sokakta yaşayan çocuk ve ergenlerde depresyon görülme sıklığı. Kültegin Ögel, Alper Aksoy, Olcay Liman, Harika Yücel. 8. Bahar Sempozyumu, poster bildiri, 2004

*Sokakta yaşayan çocuklara yönelik olarak oluşturulan değerlendirme formunun güvenilirliği. Kültegin Ögel, Olcay Liman, Alper Aksoy, Harika Yücel, Ebru Sorgun, Zeynep Polat. 39. Ulusal Psik.Kong.14-19 Ekim 2003 Antalya

*Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Aker T, Özmen E., Ögel K, Sağuyu A, Tamar D, Boratv C, Liman O. Anadolu psikiyatri dergisi 2002, 3 (1) 5-13

*Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlar ve Bu Sorunları Yaşayanlara Karşı Tutum Aker T., Özmen E., Sağduyu A., Boratav C., Tamar D., Liman O. 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim, Antalya (2003)

*Knowledge And Attitudes Of General Practitioners About Depression A Sağduyu, E Özmen, T Aker, K Ögel, Ş Uğuz, D Tamar, C Boratav, O Liman Yeni Symposium, 2008; 46(4):206-214

*Türkiye’de İlköğretim ve Ortaöğretim Gençliği Arasında Esrar Kullanım Yaygınlığı Uğuz Ş., Sır A., Yenilmez Ç., Tamar M., Çorapçıoğlu A., Ögel K.,Liman O . Bağımlılık Dergisi Cilt:4, Sayı:1 (2003)

*Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim gençliği arasında esrar kullanım yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi, Dr. K. Ögel, Dr. Ş. Uğuz, Dr. A. Çorapçıoğlu, Dr. A. Sır, Dr. M. Tamar, Dr. Ş.l Tot, Dr. O. Doğan, Dr. Ç. Yenilmez, Dr. M. Bilici, Dr. D. Tamar, Psk. O. Liman, 2004; 15(2): 112-118

*Ergenlerde Uçucu Madde Kullanımı Şiddetini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Güvenilirlik Çalışması. Dr. Kültegin Ögel, Dr. Alper Aksoy, Dr. Ayfer Topuz, Psk. Olcay Liman, Dr. Sibel Coşkun. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):260-267

*Yatarak Tedavi Gören Ergen Uçucu Madde Kullanıcılarında Madde Kullanım Özellikleri: Cinsiyet Ve Yaşadığı Yere Göre Karşılaştırma. K Ögel, S Taner, M Tosun, DT Gürol, O Liman. Bağımlılık Dergisi 2005; 6(2):76-83

*İstanbul Örnekleminde Tütün (Sigara) Kullanım Yaygınlığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Erol Özmen, Tamer Aker, Afşin Sağduyu, Cumhur Boratav, Olcay Liman. Bağımlılık Dergisi, 2003; cilt: 4, sayı: 3; 105-108

*İstanbul’da Alkollü İçki Kullanım Sıklığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Erol Özmen, Tamer Aker, Afşin Sağduyu, Cumhur Boratav, Olcay Liman. 3P Dergisi 2003; 11(2):123-128

*Dokuz İlde İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Tütün, Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi, K. Ögel, Dr. Ş. Uğuz, Dr. A. Çorapçıoğlu, Dr. A. Sır, Dr. M. Tamar, Dr. Ş.l Tot, Dr. O. Doğan, Dr. Ç. Yenilmez, Dr. M. Bilici, Dr. D. Tamar, Psk. O. Liman 2004; 15(2): 112-118

 

Kongre Sunumları

“Gençlerin madde kullanımında aile özelliklerinin etkisi”
Boğaziçi Üniversitesi Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 08.03.2003 Istanbul, Türkiye

“Farklı sosyal grupların sokak çocuklarına karşı tutum, bakış açısı ve stigmatizasyonu”
Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 07.06.2003, Ankara, Türkiye

“Öfke ve Bağımlılık”
UNICEF, 02-06.06.2003, Antalya, Türkiye

 

Verdiği Kurumsal Eğitimler

“Anne-Baba Okulu Etkinliği” Kapsamında Veli Eğitimleri
Özel Çakır Eğitim Kurumları, 2011-2015, Bursa

“Rehberlik servislerinde çocuk ve ergen ruh sağlığına yaklaşım”
Doğa Koleji, 2016, Bursa

“Örgüt ve personel ruh sağlığı kapsamında motivasyonu yükseltme ve performans geliştirme eğitimleri”
Tekfen Dış Ticaret Şirketi/ NSK Kurumsal İletişim ve Danışmanlık Şirketi
2005-2006

 

Temel Eğitimler

Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi İnsan Çiz/ Aile Çiz/  Ağaç Çiz/  KHTP (Kinetic House Tree Person), Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 20013-2014

Rorschach ve CAT testleri ile çocugun ruhsal işleyişinin değerlendirilmesi eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2016- devam ediyor

Oyun Terapisi Eğitimi, Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2015

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Envanteri, Bender Gestalt Görsel, Motor Algı Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durum Ölçekleri, Türk Psikologlar Derneği/İstanbul Şubesi, 2014

Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2013

Travmatik Yas Belirtilerinin Bilişsel Davranışçı Tedavisi, Doç. Dr. Tamer Aker, Psk.  Dr. Maria Livanou, DABATEM, 1999-2000

Anksiyete Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Tedavisi, Dr. Metin Başoğlu, Uzm Dr. Melih Özeren, Doç. Dr. Tamer Aker, DABATEM, 1999-2000

Depresyonun Bilişsel Davranışçı Tedavisi, Doç Dr. Tamer Aker, Uzm Dr. Özlem Mestçioğlu, DABATEM, 1999-2000

Genel Psikopatoloji, Doç. Dr. Cengiz Kılıç, Uzm Dr. Özlem Mestçioğlu, DABATEM