Fatma Munar


Psikolog


FATMA MUNAR

Psikolog, Çift ve Aile Terapisti, Psikodrama Co-Terapisti Fatma Munar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisansını, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Ekonomisi ve Planlaması bölümünde yüksek lisansını tamamladı. ISIS Israel Family Therapy, Coaching and Mediation Centre (Dr.Ofra Ayalon, Shula Mit Niv, Yehuda Schaham) ve Bakış Eğitim & Psikolojik Danışmanlık Merkezi işbirliğiyle verilen Çift ve Aile Terapisi temel ve üst eğitim aşamalarını tamamladı ve grup süpervizyonu aldı. İstanbul Psikodrama Enstitüsü-Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde, Psikodrama Üst Aşama eğitimine devam etmekte olup, tez aşamasındadır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde (RPTD); Bengi Pirim Düşgör’den Ergen Psikopatolojileri ve Rorschach, Tevfika Tunaboylu İkiz’den TAT eğitimlerini aldı. İstanbul Psikanaliz Derneği seminerlerine katılmakta ve etkinliklerini takip etmektedir.

Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında ergen ve ailelerle, okul ve öğrenme sorunları, duygusal problemler, anne-baba tutumları gibi konularda bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık çalışmalarını sürdürdü. Halen özel bir eğitim kurumunda ergenlere ve ailelerine psikolojik danışma desteği vermekte, öğrenci ve veli grupları, veli ve öğretmen seminerleri yönetmektedir.

Ergenler, aileler ve çiftlere yönelik çalışan Fatma Munar, çalışmalarında psikodrama ve sistemik aile terapisi yaklaşımından faydalanmaktadır.

Kuruluşundan itibaren, Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) Eğitim Komisyonu üyesidir.