İLAYDA DOĞU


Psikolog


İLAYDA DOĞU

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümüne başladı. 2014 yılında onur derecesi ile mezun oldu. 2016 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında çift ve aile terapisi alt dalına başladı. Şu anda bu bölümde tez aşamasındadır.

2010 yılından beri Prof. Dr. Falih Köksal, Yrd. Doç. Dr. Kemal Kuşçu, Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak gibi akademisyenlerin yürüttüğü pek çok araştırmada asistanlık yaptı. Bu dönemlerde Ekip Norma Razon, CBTistanbul ve Gaziosmanpaşa Aile Danışma Merkezi’nde stajlar yaptı. Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde gönüllü faaliyetlerde bulundu. Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikoterapi çalışmaları ve YÖRET (Yüksek Öğrenimde Rehberliği ve Rehber Yetiştirme) projesi kapsamında grup terapisi çalışmaları yürüttü.

Dr. Emel Stroup’un Kognitif Terapi sertifika programını tamamladı. Kopenhag’da düzenlenen Zaman Algısı Konferansı’nda kişilerin zaman algısının gelecekteki yaşam doyumu ile ilişkisini araştırdığı bilimsel araştırmasını sundu.

Şu anda  Filika Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde bireyler, çiftler ve aileler ile çalışmaktadır. Ayrıca grup psikoterapisi çalışmaları yürütmektedir. Teorik yönelimi psikodinamik psikoterapi ve sistemik terapidir. Bunun yanında ÇATED (Çift-Aile Terapileri Derneği) üyesidir ve eğitim komisyonunda görev almaktadır.