BEYHAN ÖZPAR


Psikolojik Danışman/Çift ve Aile Terapisti olan Beyhan Özpar, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 14 yıl boyunca özel eğitim kurumlarının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servislerinde, uzman olarak çalışmalarına devam etmiştir. Okul psikolojik danışmanı olarak, tüm yaş gruplarındaki çocuk ve ergenler ile ve onların aileleri ile bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2014 yılından itibaren klinik çalışmalarına ağırlık vermiştir. Aynı dönem içinde özel anaokullarında öğretmen ve ebeveyn eğitimleri, psikolojik danışmanlık ve eğitim-öğretim ortamının düzenlenmesi konularında yarı zamanlı  destek vermiştir.

2018 yılından itibaren Filika Psikolojik Danışmanlık ekibinin bir üyesi olarak çalışmalara başlamıştır.

1999 yılında Batman Valiliği ve ÇYDD işbirliği ile gerçekleşen bir okul öncesi projesinde, bölgedeki okul öncesi çocukların ilkokula hazırlık sürecini destekleyen ekipte görev almıştır. 1999 Gölcük depremi sonrasında bölgedeki psikososyal destek ekibinin bir üyesi olarak çalışmıştır.

2015 yılından beri Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi eğitimcisi olarak masal anlatıcılığı eğitimlerinde çocuğun ruhsal ve bilişsel gelişimi modülünü yürütmekte, merkez bünyesinde yapılan projelerde eğitmen olarak görev almaktadır. Ocak 2018’den beri Sabancı Vakfı, Bilgi Üniversitesi SEÇBİR ve Tohum Otizm Vakfı tarafından ortak olarak yürütülen “Eğitimde Engelli Hakları” projesinin okul öncesi ayağında uzman olarak çalışmaktadır.

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir; derneğin eğitim ve travma komitelerinde görev almaktadır. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (Türk PDRDer) üyesidir. Psikanaliz ile ilgilenmektedir ve 2006 yılından beri İPD ve Psikeİst ‘in düzenlediği psikanaliz etkinliklerine katılmakta ve psikanaliz okumaları yapmaktadır.

Klinik alanda her yaştan bireye, bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık ve objektif/projektif testler ile ruhsal, gelişimsel, duygusal ve zihinsel değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Çift ve aile terapistii ve oyun terapisi uygulayıcısıdır. Aynı zamanda ebeveyn eğitimleri, öğretmen eğitimleri, okul ve öğretmen süpervizyonları, farkındalık ve kişisel gelişim atölyeleri ve grup psikoterapi çalışmaları yönetmektedir.

Çalışmalarını psikodinamik ve sistemik bir çerçeveden yürütmekte; terapötik kartlar, sanat terapisi, sistem dizimi ve nöro-imajinatif geştalt gibi yöntem ve araçlardan yararlanmaktadır.

 

Uzun Süreli Eğitimler

 • “Aile, Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi” ( Temel ve İleri Düzey - 450 saat) - Bakış Psikolojik Danışmanlık ve CSPC&ISIS/İsrail ‘den (Dr. Ofra Ayalon, Shula Mit Niv, Yehuda Schaham)
 • “Gruplarda ve Bireysel Çalışmalarda Sistem/Aile Dizimleri Terapisi Eğitimi” (600 saat) - TSDE (Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü)/Mehmet Zararsızoğlu’ndan
 • “Theraplay Oyun Terapisi Eğitimi” ve “Grup Theraplay’i Eğitimi” (90 Saat) - Nadis Eğitim Danışmanlık ve Theraplay Institute’den
 • “CAS Bataryası (Cognitive Assessment System – Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” - İstanbul Üniversitesi’nden.
 • Yetişkin Psikopatolojilerinin Rorschach ve TAT Testleri ile Değerlendirilmesi – Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Psikanaliz Temel Eğitimi – Psikeİst İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği

Kısa Süreli Eğitimler

 • “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık” - Dr. Nevin Dölek, Bahçeşehir Üniversitesi
 • “Terapötik Kartların Danışmanlıkta Kullanımı” - Bakış Eğitim Danışmanlık
 • “Sanat Terapisinin Danışmanlıkta Kullanımı” – Shula Mit Niv ve Yehuda Schaham, Feyziye Mektepleri Vakfı ve ISIS İsrail
 • “Çocuk Çizimlerinin Psikanalitik Değerlendirmesi” -  Funda Akkupulu, Roschach ve Projektif Testler Derneği
 • Pass Teorisi ve Prep Müdahale Teknikleri – Doç. Dr. Tamer ERGİN
 • “The Clinical Psychology of Children and Young People” – The University of Edinburgh (Coursera Önline Eğitim Platformu)
 • “Arts Therapy – How to Use Arts Therapy For Self-Healing”, “Arts Therapy – How to Use Arts Therapy for Self-Exploration”, “Arts Therapy – How to Use Arts Therapy With Other People” -  Libby Sheery/Renaissance Life Therapies (Udemy Online Eğitim Platformu)
 • Temel Travma Eğitimi – Klinik Psikolog Didem Doğan/Filika Psikolojik Danışmanlık
 • Sistem Dizimleri Eğitimi çerçevesinde “Etik ve Siyasi Konuların Ele Alınması”, “Bağlanma ve Köken Aile İlişkilerinin  Ele Alınması”, “Ortak Bilinçdışı Bileşenlerinin Ele Alınması/Mitolojik Dizimler” ve “Dizimlerde Danışanla Otantik İletişim” gibi konularda uluslararası eğitimler

Sempozyum, Kongre ve Konferans Çalışmaları

 • 8. Ulusal Rehberlik Sempozyumu – “Mesleki Bilgi Edinme Projesi” (Irmak Okulları)
 • ERG Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2007 – “Mesleki Bilgi Edinme Projesi” (Sabancı Üniversitesi)
 • 9. Ulusal Rehberlik Sempozyumu – “Terapötik Kartların Grup ve Bireysel Danışmanlık Çalışmalarında Kullanımı” (FMV Işık Ayazağa Okulları)
 • 10. Ulusal Rehberlik Sempozyumu - “İçimdeki Ayna – Değerler Eğitimi Aracı Olarak Terapötik Kartların Oluşturulması” (Arel Koleji)
 • 12. Ulusal Rehberlik Sempozyumu - “Soyağacının Mirası – Danışmanlık Çalışmalarında Kuşaklararası Aktarım ve Genogramın Kullanımı” (Marmara Kolaji)
 •  Boğaziçi Üniversitesi 2. Psikolojik Danışma Sempozyumu (2017) – “Okulda Kriz”, Vaka Atölye Çalışması
 • Boğaziçi Üniversitesi 3. Psikolojik Danışma Sempozyumu (2018) – “Okulda Kriz”, Vaka Atölye Çalışması
 • Yıldız Teknik Üniversitesi PDR Kariyer Günleri (2018) – “Okul Sisteminin Krize Katkısı ve Okulda Krize Yaklaşım”, Atölye Çalışması
 • IV. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi (2018) – “Terapötik Kartların Projektif Bir Araç Olarak Kullanımı” Atölye Çalışması
 • IV. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi (2018) – “Cinsel İstismarın Travmatik Etkilerinin Projektif Testler İle Değerlendirilmesi” Olgu Sunumu