SEDA GENÇ

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikoz Birimi ve Bakırköy Ord.Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoz Birimi’nde alan stajlarını tamamladı.2005 yılından bu yana psikoterapist olarak çocuk,ergen ve erişkinler ile çalışmalarını sürdürmekte. Aynı zamanda 2005-2018 yılları arasında özel eğitim kurumlarında psikolog ve yönetici olarak görev aldı.

Yetişkinler ile depresyon, panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu-kaygı, ilişki problemleri, obsesif-komplsif bozukluklar, sosyal fobi, korkular, kayıp-yas, öfke kontrolü, stres ve stresle baş etme yöntemleri ile; çocuk ve ergenlerle ise; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, uyum ve davranım bozuklukları, özgül öğrenme bozukluğu, yaygın gelişimsel  bozukluklar(asperger, atipik), öğrenme ve algılama bozuklukları, depresyon, kaygı ve korku problemleri alanlarında alanlarında çalışmakta. Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Birliği (EABCT) tarafından akredite olan ve Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen 450 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sürecini tamamlayarak “Erişkin Kognitif ve Davranış Terapisti” ünvanını aldı. Eva Zimmermannın eğitmenliğinde EMDR (EyeMovement Desensitization and Reprocessing-Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırması ve Yeniden İşleme) I. ve II. aşama ileri düzey eğitimleri ve süpervizyonlarını tamamladı ve terapilerinde aktif olarak kulanmakta.

Yrd.Doç.Dr.Tamer Ergin tarafında CAS (CognitiveAssesementSystem) Testi ve PASS Bilişsel Müdahale Programı eğitimlerimi tamamladım ve çalışmalarımda aktif olarak kullanmakta. Türkiye Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nde, Maria Ceu Salvador tarafından verilen çocuk ve ergen Kognitif ve Davranış Terapisi eğitimi 1. modülünü aldı. Kayseri Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kocasinan RAM ortak çalışmasıyla kurulacak 11 Bağımlılık Merkezi’nde görev alacak 60 psikoterapiste “Bağımlılık Danışma Merkezleri Kurulması” Projesi kapsamında uygulayıcı eğitimi verdi. Çalışma ekolleri Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR Terapisidir.

 

KATILINAN SEMİNER ve KONGRELER

 • PASS Bilişsel Müdahale Sertifika Programı - (İstanbul Üniversitesi- Yrd.Doç.Dr.Tamer ENGİN) (Ocak 2018)
 • CAS Sertifika Eğitimi - (İstanbul Üniversitesi- Yrd.Doç.Dr.Tamer ENGİN) (Mayıs 2017)
 • Çocuk ve Ergenlerde Kogitif ve Davranışçı Terapi Eğitimi(CBT)- (Kognitif ve Davranıış Terapileri Derneği- Eğitimci: Maria CEU) (2015-2016)
 • EMDRDüzey Eğitim ve Süpervizyonları - İnda Çözüm Odaklı Danışmanlık Merkezi (Eğitimci: Eva ZİMMERMANN) (12-15 Aralık 2013)
 • EMDRDüzey Eğitimi ve Süpervizyonları - İnda Çözüm Odaklı Danışmanlık Merkezi (Eğitimci: Eva ZİMMERMANN) (3-7 Nisan 2013,Süpervizyon: 25 Mayıs 2013,02 Haziran 2013)
 • Kogitif ve Davranışçı Terapi Eğitimi(CBT)- (Prof.Dr.Mehmet Zihni SUNGUR) (01/2013-06/2016)
 • PASS Prep Bilişsel Müdahale Programı-Süpervizyon- (Yrd.Doç.Dr.Tamer ENGİN) (2015-....)
 • Sosyal Duygusal Öğrenme Programı Eğitimi : 2.Adım- (Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi) (Ağustos 2016)
 • Mindfulness - (Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi) (Ağustos 2016)
 • Geribildirim Teknikleri - (AÇEV) (08/2015-08/2016)
 • SÜPERVİZYON (Uzm.Psk.Hakan YÜKSEK) (11/2010-…..)
 • Vaka Paylaşım Toplantıları(İnda Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) (09/2010-06/2013)
 • Yönetici Eğitimi (Baltaş&Baltaş Eğitim Danışmanlık Merkezi) (09/2011-06/2012)
 • İMAGO-Çift Terapisi Eğitimi-HarvilleHenrix (İstanbul Kültür Üniversitesi) (5-6-7-8 Mayıs 2012)
 • “Psikanalitik Açıdan Kuram Eğitimi” (Neslihan ZABCI-SÜPERVİZYON-10 AY(10/2009-06/2010) (İstanbul)
 • “Psikolojik/Psikiyatrik Değerlendirme Pratiği” Eğitimi (Lotus Danışmanlık) (04/2009)
 • “Depresyon ve Demans” (Kültür Üniversitesi) (11/2009)
 • “Davranış Değiştirme Stratejileri” Semineri (AltisNöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi) (26/10/2008)
 • Oyun Terapisi Semineri (Ekol Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi) (İstanbul)
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Eğitimi (Doç.Dr.Gülsen Erden) (Türk Psikologlar Derneği) (03,04,05.03/2006)
 • Prensler,Prensesler ve Kurbağalar – (Doç.Dr.Azmi Varan—Artı psikolojik danışmanlık ve psikoterapi merkezi)
 • Bilfen Anaokulları Hizmetiçi Eğitim Seminerleri (28/08/2006-01/09/2006) (İstanbul)

                -Dr. Bülent Madi – Çocuklar nasıl öğrenir?

                -Doç.Dr. Oktay Aydın – Okul Aile İlşkileri

                -Dr. Ercan Mertoğlu – Okul Öncesi Dönemi Çocuğun Müzikal Gelişimi

                -Dr. Gülçin Güven – Değerler Eğitimi

                -Dr. ÇoşkunKüçüktepe – Yeni İlköğretim Programları ile Anaokulu Programının   Karşılaştırılması

                -Yrd.Doç.Dr. Tosun Yalçınkaya – Yaratıcılık / Eğitici Materyalleri

 • Uluslararası Kabul ve Red Kongresi(22/05/2006-24/05/2006) (İstanbul)
 • Temel Nöroloji Eğitimi (Dr.BülentMadi) (Altis Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi) (13/02/2006 – 27/03/2006) (İstanbul)
 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kong. (Nedir Bu Normal?) (Sözlü Bildiri ile katılmıştır) (04/07/2005-07/07/2005) (Mersin)
 • Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumu (Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği) (19/04/2005- 20/04/2005)
 • Kendilik Psikolojisi ile Gestalt Terapi Arasındaki İlişki Programı (Türk psikologlar Derneği) (25/12/2004)
 • Transaksiyonel Analize Giriş Programı (Türk Psikologlar Derneği – 4 saat) (01/12/2004-08/12/2004)
 • Ulusal Psikoloji Kongresi (Toplumsal Barış:Dün,Bugün ve Yarın) (07-11/09/2004)
 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (Bireyden Topluma Duyarlılık) (30/06/2004-04/07/2004) (Bursa)
 • Psikolojik Travma Programı (Türk Psikologlar Derneği – 10 saat) (06-13-20/11/2003)