Ezgi Kılıç


Psikolog


EZGİ KILIÇ

Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra başladığı Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2017 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Falih Köksal’ın yürüttüğü laboratuvar çalışmalarına destek olmuş, Prof. Dr. Reşit Canbeyli’ninpsikobiyoloji laboratuvarında gönüllü stajyer olarak çalışmıştır. 2017 yılında Muzaffer Akpınar Vakfı bünyesindeki Bilişsel Beceri projesinde ilkokul öğrencilerinin bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak adına 6 ay boyunca gönüllü çalıştırıcılık yapmıştır. 2015 ve 2016 yıllarındaBakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığı stajlarını tamamlamıştır.

2017 yılında mezun olmasının ardından Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programının Çift ve Aile terapisi alt dalında eğitimine başlamıştır. Program stajı kapsamında süpervizyon eşliğinde birey, çift ve ailelerle psikoterapi süreçleri yürütmüş, gönüllü olarak öğretmen ve ailelerle araştırma ve odak grup çalışmaları yapma fırsatı bulmuştur. Filika Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ndeki bir yıllık stajını tamamlamıştır. Şu anda yüksek lisans eğitiminin tez aşamasındadır. Didem Doğan ile başlattığı video söyleşi projesi halen devam etmektedir.

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir. Eğitim, araştırma ve yayın komitelerinde aktif görev almaktadır. 2019 yılında ICEEFT onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi 1. ve 2. Düzey eğitimlerini Dr. TingLiu, KyriakiPolychroni ve Dr. Öğr. Üyesi Senem Zeytinoğlu Saydameğitmenliğinde tamamlamıştır, halen süpervizyon aşamasındadır. Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği (DOÇAT-DER) ve International CentreforExcellence in EmotionallyFocusedTherapy (ICEEFT) üyesidir.

Şu anda Filika Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Didem Doğan süpervizörlüğünde bireyler, çiftler ve ailelerle psikodinamik ve sistemik yönelimle çalışmaktadır.