MESLEKİ YÖNELİM DANIŞMANLIĞI

Meslek seçimi bir süreçtir. FİLİKA Enstitü olarak amacımız; meslek tercihini etkileyen unsurların bütünsel perspektifte ele alındığı değerlendirme modeli ve yapılandırılmış görüşmelerle, keşfetme sürecinde danışanlarımıza rehberlik etmek ve birlikte yürümeyi hedeflediğimiz bu yolda billurlaşmayı güvenli adımlarla hızlandırmaktır. 

 

Birey kendi geleceğine dair tasarımını oluştururken hayalleriyle beraber yeteneklerini, güçlü yönlerini, becerilerini, ilgilerini değerlendirir. Mesleğini belirleme yolunda başkalarının yaşantılarını gözlemleyerek yorumlamaya çalıştığı gibi kendi muhtemel seçimlerinin başkalarının dünyasındaki karşılığını da sorgular. Değerlendirmelerinin sonunda, hangi alanlarda kendisini en iyi ifade edeceğinin ayırdına varır. Mesleğe yüklediği değerle, mesleki davranışlar arasından benliğiyle tutarlı olanlara yönelir ve bir karara varır. 

 

Pek çok insanın belirli bir meslek edindikten sonra da seçimiyle tasarımı arasındaki açıyı sorgulamaya devam ettiğini, denenmemiş seçeneklere dönük arzularının “keşke”lere yüklendiğini görmüş ya da duymuşuzdur. Bu durum bireyin ve/veya kendi geleceğine ilişkin tasarımının değişime uğramasıyla ilgili olabileceği gibi, kendini ve meslekleri tanıma odağında sürecin etkin yapılandırılamaması ya da bu yönde bazı olanak eksiklikleriyle de ilişkilendirilebilir. İlgi ve becerilerin çeşitliliği durumunda konu daha karmaşık hale geldiği gibi her yönelimin meslekleştirmeye dönük güçlü bir potansiyeli ifade etmeyebileceğinin de ayrıca altı çizilmelidir. Örneğin, kişi belirli bir enstrümana uzunca bir zaman emek vermiş ve oldukça iyi bir icracı olduğu halde, müzisyenliği bir meslek olarak tercih etmeyebilir. Bunda dışsal etkenler de şüphesiz önemlidir. 

 

Yaygınlaşmış araç ve uygulamalar, mesleki tercihlerin desteklenmesinde kişilik ve ilgi odaklı değerlendirme ve çözümlerin ağırlıkla yön çizdiğini ortaya koyuyor. Bugün halen güncelliğini koruyan meslek kuramları, keşfetme döneminin sandığımızdan uzun sürdüğünü ve değerlendirmede pek çok boyutun gözetilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Teknoloji çağında mesleklerin gelecek potansiyeline dönük tartışmaların yakın dönemde gündemimizde daha fazla yer bulması da muhtemel. 

 

FİLİKA Enstitü olarak, mesleki tercih yolunun başındaki genç danışanlarımızla, kendilerini ve meslekleri tanıma sürecinde bütünsel bir perspektifle birlikte yürümeye ve bilgiyi paylaşmaya hazırız. 

 

*Danışmanlık hizmeti 16+ yaş grubunu kapsamaktadır.
 

Program Yürütücüsü: Dilek Yılmaz, Kıdemli Danışman                 

 

 

DİLEK YILMAZ

1974 İstanbul doğumludur. 

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olan Dilek Yılmaz, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi tezli yüksek lisans programını tamamlamıştır.   

İş hayatına OYAK grubu bünyesinde başlamış, sekiz yıl süresince yurtiçi ve yurtdışı farklı fonksiyonlarda Uzman/Yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır.  

Ardından FESTO A.Ş.’de Seminer Müdürü olarak görev almıştır.

2006 yılında, değerlendirme merkezi uygulamalarında dünyanın en geniş egzersiz portföyüne sahip a&dc Consultants Ltd UK’nin Türkiye temsilcisi KRM Yönetim Danışmanlık A.Ş. bünyesinde Şube Müdürü olarak göreve başlayan Yılmaz,  2008 yılında tüm şubelerin operasyonel süreçlerinden sorumlu olarak Operasyon Müdürlüğü’ne ve 2011 yılı itibariyle Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 

2015 yılında KRM bünyesinde markalaşan Assessment Solutions İnsan Kaynakları Danışmanlık Ltd. Şti.’nde Genel Müdürlük görevine atanan Yılmaz üç yıl süre ile bu görevi yürütmüştür.

Halihazırda Assessment Solutions İnsan Kaynakları Danışmanlık Ltd. Şti’ne Strateji Danışmanı olarak hizmet vermeye ve değerlendirme çözümlerinde 70 yılı aşkın deneyimiyle 160 ülkede araçları kullanılan PSI Talent Measurement UK (a&dc) adına 2006’dan bu yana yürütücüsü olduğu, The British Psychological Society (İngiliz Psikologlar Derneği) onaylı Assessor Skills (Değerlendirici Becerileri) sertifikalı eğitimlerini vermeye devam etmektedir. 

İş rollerine yönelik davranış değerlendirme ileri seviye devam eğitimleri, Değerlendiriciler için Raporlama Teknikleri, Geribildirim, Yetkinlik Modelleme, Seçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Yapılandırılması, Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri gibi eğitim ve çalıştayları da kurumların ihtiyaçlarına özel tasarlayarak sunmaktadır. Bugüne kadar sekiz binin üzerinde katılımcının dahil olduğu kurumsal değerlendirme projesini yürütmüştür. 

Kasım 2019 itibariyle, kurumsal eğitim ve danışmanlık faaliyetleri beraberinde, Filika Enstitü bünyesinde 16 yaş ve üzeri öğrencilere mesleki yönelim danışmanlık desteği vermekte, tercihlerin billurlaşmasında belirleyici unsurları bütünsel perspektifte ele alan bir yaklaşımla danışanlarına rehberlik etmektedir. 

İngilizce ve Almanca bilmektedir.