ÇALIŞMA ALANLARI

GRUP ÇALIŞMALARI VE ATÖLYELERİ
GRUP ÇALIŞMALARI VE ATÖLYELERİ

Benzer yaşam döngülerinden geçen veya benzer güçlüklerle baş etmeye çalışan kişileri bir araya getiren ve öncelikle kişilerin, söz konusu konu başlıklarına, kendilerine, bir ötekine dair farkındalık kazanmasını amaçlayan çalışmalar, grup çalışmaları olarak tanımlanabilir. Grup çalışmaları aracılığıyla, kişilerin güçlük yaşadığı konulara ilişkin baş etme yöntemlerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar, yüz yüze yapılabildiği gibi online olarak da yapılabilmektedir. Gruplar, genellikle bir uzmanın liderliğinde, 10-12 hafta süreyle ve yaklaşık 8-15 kişi ile gerçekleşmektedir. Temalarına göre; farkındalık çalışmaları, psikodrama çalışmaları, paylaşım odaklı çalışmalar, sanat terapi tekniklerinden biri veya daha fazlası kullanılabilir. Söz konusu grupların, bir araya gelen topluluklardan farkı, paylaşım için üyelerine güvenli bir ortam ve koruyucu bir çerçeve sunuyor olmasıdır.

Atölyeler ise, işlenecek konuları derinlemesine ele alan çalışmalardır. Bu çalışmalarda katılımcılar, daha çok deneyime yani uygulamaya ve böylece yaşayarak öğrenmeye davet edilir. Atölyelerde, insanın öğrenme adına kullanageldiği hemen her yöntem değerlendirilebilir. Örneğin, okuma atölyeleri; sanat atölyeleri, mesleki bilgi ve beceriyi arttırmaya yönelik atölyeler, izleme atölyeleri ve hatta dinleme atölyeleri bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla atölyelerde, her katılımcı bir anlamda “kendi deneyiminin uzmanı” olarak söz konusu çalışmaları tamamlamaktadır.

Filika Psikolojik Danışmanlık bünyesinde de, geçmişten bugüne kolektif emek ve bir aradalık bilinciyle birçok atölye ve grup çalışması gerçekleştirilmiş ve halen gerçekleştirilmektedir.