EKİBİMİZ

FATMA MUNAR - Psikolog, Psikodrama Terapisti, Çift ve Aile Terapisti

FATMA MUNAR

Psikolog, Psikodrama Terapisti, Çift ve Aile Terapisti

Psikolog, Psikodrama Terapisti, Çift ve Aile Terapisti Fatma Munar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisansını, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Ekonomisi ve Planlaması bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

ISIS Israel Family Therapy, Coaching and Mediation Centre (Dr.Ofra Ayalon, Shula Mit Niv, Yehuda Schaham) ve Bakış Eğitim & Psikolojik Danışmanlık Merkezi işbirliğiyle verilen Çift ve Aile Terapisi temel ve üst eğitim aşamalarını tamamladı ve grup süpervizyonu aldı.

Psikoloji İstanbul tarafından verilen Gottman Çift Terapisi 1.Düzey, 2.Düzey ve 3.Düzey eğitimlerini aldı.

İstanbul Psikodrama Enstitüsü-Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde, Psikodrama temel ve üst aşama eğitimlerini ve tez çalışmasını tamamladı. 

Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde (RPTD); Bengi Pirim Düşgör’den Ergen Psikopatolojileri ve Rorschach, Tevfika Tunaboylu İkiz’den TATeğitimlerini aldı. İstanbul Psikanaliz Derneği seminerlerine katıldı ve etkinliklerini takip etmektedir.   

Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında çocuk, ergen ve ailelerle, okul ve öğrenme sorunları, duygusal problemler, anne-baba tutumları gibi konularda bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık çalışmalarını sürdürdü. Halen özel bir eğitim kurumunda ergenlere ve ailelere psikolojik danışma desteği vermekte, öğrenci ve veli grupları, veli ve öğretmen seminerleri yönetmektedir. 

Çiftler, aileler ve ergenlere yönelik çalışan Fatma Munar, çalışmalarında psikodrama, Gottman çift terapisi ve sistemik aile terapisi yaklaşımlarından faydalanmaktadır.

Kuruluşundan itibaren, Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesi olup, ÇATED Eğitim Komitesinde uzun yıllar aktif görev almıştır.

Akademik Eğitimler

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Psikoloji