EKİBİMİZ

İLAYDA DOĞU - Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti, EMDR Terapisti

İLAYDA DOĞU

Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti, EMDR Terapisti

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra 2014 yılında Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitenin Klinik Psikoloji yüksek lisans programında çift ve aile terapisi alt dalına başladı ve buradan “Babaların Aile Terapisine Katılımı Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma” konulu teziyle mezun oldu.

2010 yılından itibaren Prof. Dr. Falih Köksal, Yrd. Doç. Dr. Kemal Kuşçu, Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak gibi akademisyenlerin yürüttüğü pek çok araştırmada asistanlık yaptı. Bu dönemlerde Ekip Norma Razon, CBTistanbul ve Gaziosmanpaşa Aile Danışma Merkezi’nde stajlar yaptı. Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde gönüllü faaliyetlerde bulundu. Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikoterapi çalışmaları ve YÖRET (Yüksek Öğrenimde Rehberliği ve Rehber Yetiştirme) projesi kapsamında grup terapisi çalışmaları yürüttü.

Dr. Emel Stroup’un Kognitif Terapi sertifika programını tamamladı. Kopenhag’da düzenlenen Zaman Algısı Konferansı’nda kişilerin zaman algısının gelecekteki yaşam doyumu ile ilişkisini araştırdığı bilimsel araştırmasını sundu.

2017 yılından beri Filika Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde bireysel yetişkinler, çiftler ve aileler ile çalışmaktadır. Ayrıca ilişki odaklı grup psikoterapisi çalışmaları yürütmektedir. Teorik yönelimi psikodinamik psikoterapi, sistemik terapi ve EMDR terapisidir.

Bunun yanında Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği (PEP) yönetim kurulu üyesi ve Çift-Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir.

Akademik Eğitimler

Bilgi Üniversitesi

Psikoloji

Bilgi Üniversitesi

Klinik Psikoloji - "Çift ve Aile Terapisi"