EKİBİMİZ

ÖNAY ÇOLAKOĞLU - Klinik Psikolog, Akredite EMDR Terapisti

ÖNAY ÇOLAKOĞLU

Klinik Psikolog, Akredite EMDR Terapisti

Klinik Psikolog Önay Çolakoğlu, Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı “Pediatrik Onkoloji Hemşirelerinin Deneyimleri, Stres ve Tükenmişlikleri Üzerine Bir Çalışma” konulu teziyle tamamladı. Temel EMDR eğitimlerinin ardında tamamladığı süpervizyonlarla da EMDR Avrupa Akredite Terapisti ünvanını kazandı. The Somatic Experiencing Institute tarafından verilen, 3 yıl süren Somatik Deneyimleme eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitimi sırasında Genç Hayat Vakfı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve Tarlabaşı Toplum Merkezi gibi kuruluşlarda çeşitli gönüllü faaliyetlerde yer aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji servisi hemşireleriyle gönüllü grup çalışmaları sürdürdü.

2012 yılında çocuk ve ergenler ile bireysel danışmanlık ve grup çalışmalarıyla alanda çalışmaya başladı. 2014-2018 yılları arasında özel bir anaokulunda çocuk ve ebeveyn görüşmeleri, test uygulamaları ve ebeveynlere yönelik seminerler gerçekleştirdi.

2014 yılından bugüne klinik alanda çocuk, ergen ve yetişkin psikoterapisti olarak çalışmaktadır. Eş zamanlı olarak 2018 yılı itibariyle Mülteciler Derneği’nde çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle kayıp ve yas, zorunlu göç ve mültecilik gibi konularda bireysel ve grup çalışmaları ve seminerler gerçekleştirdi. Bunun yanında psikososyal destek ekibinin koordinasyon sürecini yönetti.

Türk Psikologlar Derneği (TPD), Travma, Kriz ve Afet birimi üyesi ve gönüllü terapisti, Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Derneği üyesi ve EMDR Travma İyileştirme Grubu gönüllü terapisti, Çift Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir. 2014 yılından bu yana Soma faciası da dahil olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında ve toplumsal facia, kaza, afet ve katliam gibi olaylarda alanda psikolojik destek çalışmalarında görev almaktadır.

Dinamik Psikoterapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, Psikoonkoloji, Deneyimsel Oyun Terapisi ve 1.ve 2.Düzey EMDR eğitimlerini tamamlamıştır.

Çalışma alanları ağırlıklı olarak ergen ve yetişkin bireylerde travmalar, depresyon, kaygı sorunları ve ilişki sorunlarıdır. Temel terapi yaklaşımları Psikodinamik Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR’dır. Şehir dışı ya da yurtdışındaki danışanlarla online olarak görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Akademik Eğitimler

Okan Üniversitesi

Psikoloji

Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Pediatrik Onkoloji Hemşirelerinin Deneyimleri, Stres ve Tükenmişlikleri Üzerine Bir Çalışma

• EMDR Bilişsel Müdahaleler Eğitimi, Şirin Atçeken, Salt Psikoloji Enstitüsü
• EMDR ile Yetişkinlerle Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak, Asena
Yurtsever, Enstitü Ay
• Rorschach Testi ve TAT Semineri, İrem Erdem Atak, Rorschach ve Projektif
Testler Derneği
• 2.Düzey EMDR Eğitimi, DBE
• Temel Travma Psikolojisi Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği
• Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri, Rorschach
ve Projektif Testler Derneği
• Yas Çalışmalarında EMDR Terapisi’nin Kullanımı, Roger M. Solomon,
EMDR Derneği
• Somatik Deneyimleme Giriş Semineri, Sonia Gomes, Somatik Deneyimleme
Türkiye
• OKB ve EMDR, Zeynep Özmeydan, EMDR Derneği
• 1.Düzey EMDR Eğitimi, DBE
• Narrative Exposure Therapy (NET), Elizabeth Wieling & Çiğdem Yumbul
• War Child I-deals Training, Bir Dünya Çocuk – War Child
• Kişilik, Kişilik Bozuklukları; Dinamik Psikoterapi, Prof. Dr. Doğan Şahin
• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama
Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği
• Deneyimsel Oyun Terapisi ve EMDR, Reyhana Meer- Seedat
• Kanser ve Yas, Dr. Klinik Psikolog Zeynep Armay
• Kanser Hastalarında Psikoterapi Uygulamaları, Dr. Klinik Psikolog Zeynep
Armay
• Psiko-onkoloji/ Kanser Psikolojisi, Dr. Klinik Psikolog Zeynep Armay
• Oyun Terapisi Eğitimi, Uzm. Psikolog Nilüfer Devecigil- Okan Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi
• Psikanalize Kısa Bir Giriş, İskender Savaşır
• Şema Terapi Temel Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi, Dr. Alp
Karaosmanoğlu
• Depresyon ve Vaka Süpervizyonu, Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği
• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Ruh Sağlığı Derneği
• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Türk Psikologlar Derneği
• Çocuk Testleri Eğitimi, Catell 2A, Catell 3A, Gessell Gelişim Figürleri,
Goodenough Harris Bir İnsan Çiz, Peabody Resim Kelime Eşleştirme,
Metropolitan Okul Olgunluğu, Frostig Gelişimsel Görsel Algı, Benton Görsel
Bellek, AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Porteus Labirentleri,
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Ruh Sağlığı Derneği

Katıldığı Çalışma Grupları/Kongre ve Sempozyumlar

• 1.Ulusal EMDR Kongresi, EMDR Derneği
• Psikanalitik Bakışlar: “Tekinsiz Ev/ren”, İstanbul Psikanaliz Eğitim,
Araştırma ve Geliştirme Derneği
• Muğlak Sınırlar Ne Gerçek Ne Değil, Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar
Derneği
• Salgının Gölgesinde Yaşamak, Psike İstanbul
• Beden Konuştuğunda, İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği
• Çocuk ve Travma, Türk Psikologlar Derneği
• Toplum Ruh Sağlığı Boyutuyla Savaş, Göç ve Mültecilik, Türkiye Travmatik
Stres Kongresi
• Çocuk İstismarını Tanıma, Önleme, Müdahale Eğitim Semineri, Koruncuk
Vakfı
• “Çocukluktan Yetişkinliğe Travma ve EMDR” 4. EMDR Sempozyumu, Göz
Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Araştırma,
Geliştirme ve Uygulama Derneği
• Temel Travma Eğitimi, ÇATED Gönüllü Terapist Eğitimi, Travma
Çalışmalarında Aile Terapisi
• “Süregelen Toplumsal Travmalarımız; Ne Yaşıyoruz, Nasıl Etkileniyoruz,
Nasıl Başa Çıkabiliriz?”, 2.Travma Sempozyumu, Türk Psikologlar Derneği
İstanbul Şube
• “Geçmişten Günümüze Değişen Yüzüyle Psikolojik Travma”, 1. Travma
Sempozyumu, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube
• 2. Anadolu Travma Çalışma Günleri, Travma Çalışmaları Derneği
• 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi “Maskeler: Ben ve Biz”, Okan
Üniversitesi
• Psikolojik Travma ve Travmaya Müdahale Eğitimi
• Psikanaliz ve Psikanalitik Terapiler
• Eğitim Psikolojisi Sempozyumu III

Akademik Çalışmalar 

  • Çolakoğlu, Ö., Arıkan, S. (2019). ‘A Qualitative Study on the Experiences of Nurses Employed in Pediatric Oncology Departments’. 19th EAWOP Congress, Turin, Italy.
  • Çolakoğlu, Ö., Evliya, H.Z. (2018). “Mülteciler Derneği’ne Başvuran Suriyeli Sığınmacılarda Görülen Ruhsal Semptomlar ve Sıklıkları. Türkiye Travmatik Stres Kongresi, İstanbul.
  • Adalı, N., Ergin, B.E., & Çolakoğlu, Ö. (2011). ‘Obsessive- Compulsive Disorder and Everyday Memory’. The 12th European Congress of Psychology. 04-08 Temmuz 2011.