EKİBİMİZ

ŞİVA EKİZ - Klinik Psikolog, Psikoterapist

ŞİVA EKİZ

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Lise eğitimini Sainte Pulchérie Fransız lisesinde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Fransa’nın Montpellier şehrine yerleşmiştir. Montpellier 3, Paul Valéry Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2016 yılında mezun olarak İstanbul’a dönmüş ve 2017 yılında Beykent Üniversitesinde Klinik Psikoloji eğitimine başlamıştır.

Yüksek lisans müfredatının yanı sıra Varoluşçu Akademi bünyesinde Klinik Psikolog Ferhat Jak İçöz’ün eğitmenliğini yaptığı 2 yıllık Temel Varoluşçu Analiz Eğitimini tamamlamıştır. Konusu “Erişkinlerin Yaşadıkları Yer Algıları ve Doğayla İlişkilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi” olan tezinin onaylanmasıyla birlikte Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Mesleki stajlarına 2013 yılında TAG Taurus Group’da İnsan Kaynakları alanında başlamış, 2016 yılında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Psikodermatoloji bölümünde psikolojik danışmanlık göreviyle devam etmiştir. Mind and More Psikolojik Danışmanlıkta “Bilişsel Beceri” ve “Okuma Güçlendirme” çalışmalarında gönüllü olarak yer almıştır.

2020 Mart ayından beri süpervizörleri ile temasta kalarak yetişkin ve ergenlerle bireysel psikoterapi seansları yapmaktadır.

2021 yılında Bilginet Akademi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 85 saatlik Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası programını tamamlamıştır. Aynı yıl TIHV Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Programına katılmıştır. Klinik Psikolog ve Çift Terapisti Didem Doğan’ın eğitmeni olduğu Genogram ve Çift Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır.

Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği ve Varoluşçu Psikoterapiler Derneği üyesidir.

Akademik Eğitimler

Université Paul-Valéry Montpellier 3

Psikoloji

Beykent Üniversitesi

Klinik Psikoloji