DUYURULAR

Çift Terapisi Dersleri
Çift Terapisi Dersleri

Filika Psikolojik Danışmanlık tarafından düzenlenen Çift Terapisi Dersleri’nin 4. grubu 10 Şubat 2022 tarihinde açılacaktır. Bu derslerin içeriği eğitimcinin geliştirdiği entegratif bir çift terapisi modeli üzerine kurulmuştur. Bu modelde temel alınan kuramsal arka plan Psikodinamik, Sistemik, Stratejik Aile Terapisi modellerinden ve PACT ve Gottman gibi çağdaş modellerden oluşmaktadır.

Çift terapisi başvurularında, çiftlerin ilişkilerini sistemik ve psikodinamik kuramların uyumlu bir entegrasyonu ile çalışmak; çift için hem bireysel hem de ilişkisel bağlamda bir öğrenme, farkındalık ve dolayısıyla dönüşüm imkanı sunmaktadır.

Derslerle ilgili bilgiler:
Eğitimci: Didem Doğan
Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti
Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Çift ve Aile Terapisi Alt Dalı Süpervizörü
Bilgi için: www.didemdogan.com

Temel ders konuları:
* İlk seanslar, hikaye alma, ilişki kurma.
* Formülasyon, ileri formülasyon (kuramsal bağlamlar ve entegrasyon)
* Müdahale önerileri.
* Çözülme, ilerleme, iyileşme, ayrışma: Süreç
*İşlevsel ilişkiler, yıkıcı ilişkiler, postmodern ilişkiler
* İlişkinin dışındaki gerçeklik (geniş aile, toplumsal dayatmalar, ekonomik zorluklar, kayıp ve travmalar)
*İlişkilerde cinsiyet rollerine yönelik ayrımcılık, şiddet ve istismar durumlarının ele alınışı

Derslerin tarihleri:
Dersler 8 oturumda, 4 ayda tamamlanacaktır.
10-24 Şubat 2022
10-24 Mart 2022
7-21 Nisan 2022
5-12 Mayıs 2022
Ders saati: 19.30-22.00